Konsultacje

Zwykły wpis
Zapraszamy do udziału w konsultacjach rekomendacji dotyczących kierunku warszawskich działań na rzecz cudzoziemców. Rekomendacje stanowią część raportu badawczego opracowywanego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” i posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji nad programem działań na rzecz cudzoziemców w m.st. Warszawie. Projekt realizowany jest przez Fundację Obserwatorium we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana, w ramach programu pn. „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.
Szczegóły w zakładce KONSULTACJE.

 

Reklamy