Trzy oblicza partycypacji

Zwykły wpis
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Trzy oblicza partycypacji, czyli o diagnozie, współdecydowaniu i ewaluacji w organizacjach pozarządowych”.
Publikacja powstała w ramach projektu: „Wzmocnienie trafności i skuteczności
działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” zrealizowanego przez Fundację
Obserwatorium w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana,
w ramach Programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Publikacja w formacie pdf dostępna jestw zakładce RAPORT BADAWCZY/ MATERIAŁY.
Reklamy