O projekcie

strona

 

WZMOCNIENIE TRAFNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE

 

Ideą projektu jest opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie – poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne: zarówno na etapie programowania narzędzi badawczych (poznanie realnych problemów i próba wypracowania najlepszych rozwiązań), na etapie wstępnych wyników działań badawczych jak końcowego dokumentu stanowiącego podstawę do stworzenia przez samorząd stolicy Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie.

Projekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” jest prowadzony przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem VoxHumana i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

PARTNERZY:

ośrodekvox humana

Reklamy