Fundacja Obserwatorium

strona

Fundacja Obserwatorium powstała w 2009 roku z inicjatywy osób aktywnych w sferze badań i animacji kulturalnej, działających dotychczas w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Kierowani doświadczeniami zagranicznymi, „pod szyldem” Fundacji realizujemy działania propagujące model nowoczesnych badań nad kulturą, którego głównym założeniem jest praca i porozumienie różnych środowisk oraz wymiana wiedzy eksperckiej.

Zależy nam, aby podejmowane przez nas inicjatywy prowadzone były z wielu różnych perspektyw i traktowały zjawiska w sposób komplementarny. Dlatego właśnie, w ramach prowadzonych działań, budujemy platformę współpracy różnych środowisk: socjologów, antropologów, ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a także sektora biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kulturalnych.

Fundacja Obserwatorium realizowała badania dla lub we współpracy z następującymi podmiotami: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Biuro Kultury m.st. Warszawa, Instytut Badania Przestrzeni Publicznej, TR Warszawa, Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Instytut Kultury Wizualnej, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Konakt:
E-mail: karol_wittels@op.pl
Telefon: 728 888 502
http://www.obserwatorium.org.pl/

obserw

Reklamy