Konferencja

strona

Fundacja Obserwatorium, Urząd m.st. Warszawa oraz Ośrodek Ewaluacji i Stowarzyszenie Vox Humana serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE”, która odbędzie się 22 marca w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektu badawczego „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”, który był realizowany przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Zachęcamy także do zapoznania się z Raportem badawczym oraz z powstałymi na jego bazie rekomendacjami dotyczącymi warszawskiej polityki działań na rzecz cudzoziemców.

Raport porusza m.in. kwestie:

  • charakterystyki cudzoziemców mieszkających w Warszawie (w szczególności ich liczby, narodowości oraz miejsc koncentracji),
  • działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe pracujące na rzecz cudzoziemców,
  • postrzegania migrantów przez pracowników miejskich instytucji publicznych oraz działaczy pozarządowych,
  • problemów, z jakimi borykają się migranci w Warszawie,
  • wizerunku Warszawy jako miasta wielokulturowego.

RAPORT BADAWCZY

REKOMENDACJE


baner-all

 

Reklamy