Konsultacje

strona

Zapraszamy do udziału w konsultacjach rekomendacji dotyczących kierunku warszawskich działań na rzecz cudzoziemców. Rekomendacje stanowią część raportu badawczego opracowywanego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” i posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji nad programem działań na rzecz cudzoziemców w m.st. Warszawie. Projekt realizowany jest przez Fundację Obserwatorium we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana, w ramach programu pn. „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Raport porusza m.in. kwestie:

  • charakterystyki cudzoziemców mieszkających w Warszawie (w szczególności ich liczby, narodowości oraz miejsc koncentracji),
  • działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe pracujące na rzecz cudzoziemców,
  • postrzegania migrantów przez pracowników miejskich instytucji publicznych oraz działaczy pozarządowych,
  • problemów, z jakimi borykają się migranci w Warszawie,
  • wizerunku Warszawy jako miasta wielokulturowego.

Konsultacjom podlegają rekomendacje do raportu.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH:

Konsultacje trwają od 22 lutego do 22 marca 2016 r.
>> Zapoznaj się z raportem badawczym i rekomendacjami.
>> Przekaż swoje uwagi elektronicznie na adres cudzoziemcy.waw@gmail.com lub korzystając z formularza.
>> Przyjdź na konferencję – 22 marca 2016 r.
Podczas konferencji odbędzie się prezentacja raportu, dyskusja nad poruszonymi w nim zagadnieniami, jak również omówienie zebranych uwag. Więcej informacji o samej konferencji oraz o zasadach udziału w zakładce KONFERENCJA.

UWAGA! Do końcowej wersji raportu zostaną dołączone m.in. mapy, wykresy oraz tabele. Z uwagi na swój charakter, dane zawarte w załącznikach, jak również w części badawczej raportu (wyniki badań), nie podlegają konsultacjom. Będziemy jednak wdzięczni za informację o nieścisłościach oraz ewentualnych pomyłkach zauważonych w udostępnionym tekście, które prosimy zgłaszać na adres e-mail: cudzoziemcy.waw@gmail.com.


baner-all

 

Reklamy