Partnerzy

strona

Projekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” jest prowadzony przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa wspiera Fundację m.in. w zbieraniu danych związanych z mapowaniem cudzoziemców oraz konsultacje społeczne.

Ośrodek Ewaluacji wspiera Fundację w zakresie przygotowania narzędzi badawczych oraz odpowiada za koordynację części badawczej.

Stowarzyszenie Vox Humana wspiera Fundację w zbieraniu danych dotyczących cudzoziemców oraz organizacji spotkań z udziałem cudzoziemców.

logo_Ob


vox humana

Reklamy